Spojená škola Modrý Kameň

Vyučovanie

IŽK a MOODLE

Oznamy - Shoutbox


Žiadne správy.

LKW WALTER - partner

Zvonenie

1. [07:50-08:35]
2. [08:40-09:25]
3. [09:45-10:30]
4. [10:35-11:20]
5. [11:25-12:10]

obed [12:10-12:40]

6. [12:40-13:25]
7. [13:30-14:15]
8. [14:20-15:05]

Oznam. povinnosť

Kto je Online

-> Hostí Online: 1

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 24
-> Najnovší člen: KatarinaMakovnikova

PROJEKTY

Moderná škola pre život
VO pre projekt MŠPŽ

Verejné obstarávanie

História OA

Obchodná akadémia v Modrom Kameni bola zriadená Krajským úradom v Banskej Bystrici a zaradená do siete stredných škôl MŠ SR od 1. 9.1997. Vznikla postupnou transformáciou Dievčenskej odbornej školy na Obchodnú akadémiu, t.j. od roku 1997 boli prijímaní žiaci len do študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia. Posledné triedy DOS ukončili štúdium podľa platného učebného plánu v šk. r. 1999/2000 a tento typ školy bol zrušený Rozhodnutím KÚ v Banskej Bystrici a vyradený zo siete SŠ MŠ SR k 31.8.2000. Dňa 1.9.2004 bola OA spojená so susednou SOU s novým názvom Spojená škola v Modrom Kameni.

Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy v Modrom Kameni pripravuje svojich absolventov pre uplatnenie v ekonomickej oblasti hospodárstva, v malom a strednom podnikaní, pre uplatnenie sa v oblasti štátnej správy a pripravuje aj na štúdium na vysokej škole. V súčasnej dobe sa žiaci vzdelávajú v štvorročnom študijnom odbore - obchodná akadémia. Perspektívnym rozšírením je študijný odbor - cestovný ruch, ktorého absolventi sa môžu uplatniť práve v danej oblasti podnikania. Absolventi študijných odborov s maturitou môžu získavať ďalšie vzdelanie v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v dvojročnom študijnom odbore - hospodárska informatika. Jeho absolvent získa ucelenú praktickú kvalifikáciu, potrebnú na uplatnenie sa na miestach kladúcich nároky na samostatnú odbornú prácu. Na škole už existujú fiktívne firmy, ktoré pripravujú žiakov na úspešné zaradenie sa do podnikateľského prostredia.
Vygenerované za: 0.03 sekúnd
2,396,125 návštev