Konverzačný kurz anglického jazyka
Pridal ErikaBodzarova dňa 14. November 2014 07:46
,, Koľkými jazykmi hovoríš, toľkokrát si človekom´´ Slovensko je malá krajina, ale čoraz viac mladých ľudí si uvedomuje nutnosť ovládať aj iný cudzí jazyk, nielen ten rodný. Pre mnohých zamestnávateľov je prvoradým kritériom znalosť anglického jazyka. Myslím si, že sa môžem vyjadriť za všetkých ,, jazykárov‘‘, že naučiť žiakov cudzí jazyk v škole pri trojhodinovej dotácii týždenne, je ako zahrať sa na Harryho Pottera s čarovným prútikom. Na stredných školách majú žiaci zvládnuť maturitnú skúšku na úrovni B1, poprípade B2, čo vlastne laicky znamená ,,spíkovať‘‘ takmer ako Angličan/Američan, i keď s menšími chybičkami. Žiaci, ktorí nie sú jazykovo zdatní to majú o to ťažšie. Zvládnuť maturitný test, napísať sloh a na ústnej skúške nezlyhať pri výbere jednej z 25-tich tém, to naozaj nie je maličkosť. A práve preto, aby sme našim žiakom aspoň trochu uľahčili štúdium anglického jazyka a hlavne, aby sme ich motivovali, prijali sme ponuku zorganizovať týždenný kurz konverzačnej angličtiny priamo v Spojenej škole v Modrom Kameni. Tak ako aj naši žiaci, aj my vyučujúci, sme boli plní očakávania, kedy nadíde ten týždeň ,, T‘‘. Konverzačný kurz trval jeden týždeň, od 20.-24. októbra s počtom 30 vyučovacích hodín. Žiaci mali 6 vyučovacích hodín denne, s dvomi lektormi, ktorí sa každý deň vystriedali po odučení troch hodín. Lektor Chris z Anglicka a Ryan z USA viedli svoje hodiny formou role-plays – dialógov, diskusií, debát, príbehov a hier. Lektori boli priateľskí a práve vďaka odľahčenej forme vyučovania si získali svoju pozornosť a obdiv. Počas celého týždňa som videla v učebniach len vysmiate a šťastné tváričky. Pri pohľade na nich, som sa už nemusela ani opýtať aká bola hodina, bolo to jasné :). V tej chvíli som si želala, aby som aj ja mohla vyučovať len takým štýlom a spôsobom ako lektori. Avšak viem, že to je hudba budúcnosti, kým sa nezmenia cieľové požiadavky na zvládnutie maturitnej skúšky. Počas týždňa konverzačnej angličtiny, žiaci mali možnosť zvýšiť svoju sebaistotu v komunikácii, uvedomiť si, že angličtina nie sú len slovíčka, gramatika, maturitné témy a množstvo strán v knihách, ale hlavne schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, emócie, spoznať nových ľudí, zvyky a kultúru inej krajiny. Verím, že tento článok si prečítajú aj dve pani doktorky a zdravotné sestričky, ktoré poskytli svoju odbornú pomoc jednému z našich lektorov, za čo im patrí veľké ,, ĎAKUJEM´´ . Mgr. Erika Bodžárová