Spojená škola Modrý Kameň

Vyučovanie

IŽK a MOODLE

Oznamy - Shoutbox


Žiadne správy.

LKW WALTER - partner

Zvonenie

1. [07:50-08:35]
2. [08:40-09:25]
3. [09:45-10:30]
4. [10:35-11:20]
5. [11:25-12:10]

obed [12:10-12:40]

6. [12:40-13:25]
7. [13:30-14:15]
8. [14:20-15:05]

Oznam. povinnosť

Kto je Online

-> Hostí Online: 2

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 24
-> Najnovší člen: KatarinaMakovnikova

PROJEKTY

Moderná škola pre život
VO pre projekt MŠPŽ

Verejné obstarávanie

Vitajte

Vítame Vás na stránkach Modrý Kameň,
ktorá sa skladá z dvoch organizačných zložiek:
Obchodnej akadémie [OA] a Strednej odbornej školy obchodu a služieb [SOŠOaS]

IČO:37956248


Dôležité OZNAMY

Veľtrh cvičných firiem 2016

Súťaže

„A máte tu aj niečo, čo sa mi nepáči?“

Tak touto otázkou končila hodnotenie cvičnej firmy Doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD., členka poroty 19. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal v bratislavskej Inchebe.

Primeraná motivácia, cieľavedomá práca jednotlivcov i skupín, odhodlanie vyhrať, to všetko sa podpísalo pod životný úspech cvičnej firmy, ktorá pôsobí na Obchodnej akadémii v Modrom Kameni už 4 roky. Výborné logo, tajomný slogan, vynikajúci katalóg, exkluzívny stánok, profesionálni reprezentanti a jedinečná elektronická prezentácia spôsobili nemožné. Plný počet bodov a teda absolútne prvenstvo medzi 64 cvičnými firmami zo Slovenska aj zo zahraničia získala cvičná firma Víno Natural, s.r.o. zo Spojenej školy – Obchodná akadémia Modrý Kameň.

Images: veltrh_800.jpg

(Zľava: Jozef Ševčík, Andrea Mócová, Patrícia Bačová, Peter Ludrovan, s harmonikou Tomáš Kováč)

Srdečne blahoželáme!

Podnikateľské vzdelávanie je vhodná alternatíva, ktorá otvára dvere inováciám a tvorbe vysokej pridanej hodnoty pre našu spoločnosť. Na Spojenej škole v Modrom Kameni vzdelávame v tejto oblasti už desiatky rokov. Je to ideálna alternatíva pre všetkých, ktorí chcú byť prínosom pre našu ekonomiku. Kdekoľvek okolo nás, kde sa pozriete, máte možnosť vidieť mnoho statkov a služieb, ktorých nositeľom je práca ľudí ochotných obetovať seba, svoj čas i kapitál pre prítomnosť i pre lepšiu budúcnosť ostatných. Nezáviďme preto nikomu, kto podniká, lebo podnikateľ vytvára príležitosti pre ďalších. Do rôznych životných situácií sa človek dostáva vlastným pričinením i výberom. Na ich riešenie si stačí stanoviť cieľ, chcieť preň niečo urobiť a človek dokáže často i nemožné.

Ďakujeme spoločnostiam: Víno Natural Domin & Kušický, Movino, spol. s r.o. a OZ Veľkokrtíšska Vínna cesta za partnerstvo a materiálnu podporu.

Článok: Ing. Miroslav Varga

Študentská kvapka krvi na Spojenej škole

O školeDňa 3.11.2016 sa zúčastnili dobrovoľného odberu krvi žiaci našej školy: Ševčík J.,Oláh K.,Benčík L.,Čampová A.,Rég R.

Images: krv.jpg


Študentská kvapka krvi na Spojenej škole

Krv je najvzácnejšia tekutina na svete. Zachraňuje životy, dáva nádej. Dňa 03.11.2016 sa naši žiaci zúčastnili Študentskej kvapky krvi a niektorí svoju krv darovali po prvýkrát. Všetkých prvodarcov odmenil Červený kríž symbolickou „kvapkou krvi“, a ich zástupcovia vyjadrili nádej, že do budúcnosti všetci darujú krv opäť a budú o krôčik bližšie k získaniu bronzovej Jánskeho plakety.

Haloween na Spojenej škole Modrý kameň

O škole

Halloween v Spojenej škole Modrý Kameň

 

Images: haloween.jpg
26. 10.2016 sa u nás v škole uskutočnil Halloween, ktorý bol, ako inak, poriadne strašidelný.

Od rána žiaci zdobili seba a taktiež aj svoje triedy, pretože sa súťažilo vo viacerých súťažiach.

Prvá bola súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Žiaci každej triedy sa do tejto súťaže aktívne zapojili a v triedach sme mali možnosť vidieť hrôzostrašnú halloweensku výzdobu. Vybrať iba jednu najkrajšie vyzdobenú triedu bolo veľmi ťažké, čo sa odrazilo aj na víťaznom hodnotení. 1. miesto nakoniec získali dve triedy 4. A OA a 4. D SOŠ.

Ďalej sa súťažilo o najkrajšiu Halloweensku masku. Porota v zložení: Mgr. Červenáková, Ing. Lobotková a Mgr. Csudayová mala veľmi ťažkú úlohu. Po dlhom rozhodovaní sa však zhodli na prvých troch miestach. Víťazi (K. Káplárová, M. Šlavka a B. Kiškováčová) boli ocenení sladkou odmenou vo forme darčekových balíčkov.

Počas Halloweenu prebiehal aj protidrogový koncert, v ktorom bol študentom pripomenutý negatívny účinok drog. Veríme, že tento koncert bol poučný pre všetkých prítomných.

Po ukončení koncertu nasledovalo premietanie filmov so strašidelnou tematikou v miestnostiach knižnice, učebni slovenčiny a učebni cvičnej firmy. Každý študent si mohol zvoliť, ktorý z troch ponúkaných filmov chce pozerať.

Dúfam, že sa Halloween v našej škole všetkým zúčastneným páčil a verím, že sa žiaci zapoja aj do ostatných akcií pripravovaných žiackou radou.

Kristína Kaplárová


Výstava návrat do minulosti

O školeDňa 21.októbra 2016 sa žiaci študijných odborov spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili výstavy Návrat do minulosti. Autorom výstavy bol žiak našej školy zo 4.D triedy Július Oláh. S pomocou Baníckeho cechu sa mu v Malých Stracinách podarilo vytvoriť zaujímavú expozíciu reprezentujúcu baníctvo v okrese Veľký Krtíš. Výstavou nás prevádzal samotný Julo, ktorý nám priblížil vznik a vývin baníctva v Malých Stracinách a okolí. Taktiež nám popísal jednotlivé časti výstavy (fotografie, kroniky, noviny, písomnú dokumentáciu z obdobia rozkvetu baní v okrese). Neskôr dostal slovo bývalý baník Ján Ziman, ktorý nám veľmi zaujímavo opísal vystavené exponáty. Súčasťou výstavy boli aj umelecké diela regionálnych umelcov, či výkresy žiakov základných umeleckých škôl. Výstava sa nám všetkým veľmi páčila a sme veľmi hrdí, že jej autorom je práve žiak našej školy.

Mgr. Kamila Turoňová.


Images: vystava_Bana.jpg

Otvorenie školského roka 2016/2017

O školeOtvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa pre prvé ročníky uskutoční dňa 5.9.2016 o 8.00 hod. v zasadačke Spojenej školy.
Ostatné ročníky privítajú triedni učitelia vo svojich triedach.
Všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom želáme veľa úspechov v novom školskom roku.
Vygenerované za: 0.04 sekúnd
1,382,362 návštev